• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • | ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 47 คน

ยินดีต้อนรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Digital Literacy SKRU

เงื่อนไขการสอบ

เกณฑ์ผ่าน 60 %

เกณฑ์ผ่านการทดสอบจะต้องมีคะแนนมากกว่า 60 เปอร์เซ็น

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ระบบไม่จำกัดจำนวนครั้งการสอบ

บันทึกคะแนนล่าสุดเท่านั้น

ระบบจะบันทึกคะแนนครั้งที่สอบล่าสุดเท่านั้น

วิธีใช้งาน

1. สมัครเข้าใช้งานระบบ
2. กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก
3. เข้าสู่ระบบ Baseline
4. เริ่มทำการสอบ

สมัครเข้าใช้งาน

บุคลากร ทุกคน จะต้องสมัครเข้าใช้งานระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://ru.dlbaseline.com/register

สมัครสมาชิก


เข้าใช้งานระบบ

บุคลากร ทุกคน สามารถเข้าใช้งานระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://ru.dlbaseline.com/

เข้าใช้งานระบบ

แจ้งปัญหาการใช้งาน

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง
Facebook Page: https://www.facebook.com/ccskru