Welcome to Digital Literacy SKRU...

ขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะดิจิทัล ของนักศึกษา

3. เปิดอีเมล(คลิกลิงค์ยืนยันการสมัครสมาชิก)


 

****หลังจากคลิกปุ่มส่งแบบทดสอบแล้ว ระบบจะทำการประมวลผล ให้รอสักครู่
ผู้สอบจะเห็นคะแนนสอบดิจิทัลทันที****

 

****โปรดอ่าน วิธีการส่งคะแนนผ่านแบบฟอร์มส่งออนไลน์ ****

1. ถ่ายรูปด้วยมือถือให้ชัดเจน ให้มองเห็นคะแนนและชื่อ-สกุล คลิกดูตัวอย่างการถ่ายรูปภาพ
2. สแกน QR Code ด้วยมือถือเพื่อส่งคะแนนสอบ (หรือ https://bit.ly/2TSldPH)3. เมื่อแสดงฟอร์มสำหรับส่ง ให้กรอกอีเมลมหาวิทยาลัย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น กรอกรหัสนักศึกษา,คะแนนสอบที่ทำได้,อัพโหลดรูปถ่ายคะแนน และคลิกปุ่มส่ง

คำแนะนำ สำหรับใช้ระบบทดสอบออนไลน์

- การกรอกข้อมูลอีเมล ให้ป้อนอีเมลนักศึกษาหรืออีเมลส่วนตัวที่ใช้งานจริงเท่านั้น

- กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองเท่านั้น เพื่อยืนยันระบุตัวตน

- จดจำรหัสผ่านที่กรอกไว้ตอนสมัครสมาชิก เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบสอบ

- ให้เปิดเว็บไซต์ระบบทดสอบด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome

- ช่วงวันเวลาทดสอบสมรรถนะดิจิทัล เริ่ม 16 มีนาคม 2563 - 10 เมษายน 2563

 

 

 

 

เกี่ยวกับเนื้อหาการทดสอบดิจิทัล

 

แนวทางเนื้อหาการทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ตามมาตรฐานสากลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรอบสมรรถนะดิจิทัลDigital Literacy แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

Function 1: การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) หมายถึง การมีสมรรถนะในการใช้ข้อมูลเพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าใจดิจิทัล ที่ทำให้เกิดความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จำเป็นในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเข้าใจสารสนเทศและสามารถประเมินสื่อดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง สามารถผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือดิจิทัล

Function 2: การใช้ดิจิทัล (Digital Skill/ICT Skill) หมายถึง บุคคลสามารถเข้าถึงโลกดิจิทัล สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ด้านดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง ถูกกฎหมายหมาย ได้หลากหลายและประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึ้น

Function 3: การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Problem-solving with digital tools) หมายถึง บุคคลสามารถใช้ความรู้ ข้อเท็จจริง และข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิด ประเมินผลของปัญหา และหาวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมที่สุดภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด

Function 4: การปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Adaptive Digital Transform) หมายถึง บุคคลสามารถอยู่ภายในสังคมและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ซับซ้อนได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ รวมถึงสามารถพัฒนาทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพให้เหมาะสม

ติดต่อ/สอบถาม การใช้ระบบสอบดิจิทัล

ที่อยู่:

บริหารจัดการ การสอบดิจิทัล (Digital Literacy SKRU) โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดการสอบดิจิทัลได้ที่ ชั้น 2 และ ชั้น 4

 

เบอร์ตรง:

074-260303

เบอร์ภายใน:

ชั้น 2 กด 2105 , 1991
ชั้น 4 กด 2113 , 2114

 

© 2020 Digital Literacy SKRU. All Rights Reserved | Design by IT SKRU